Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγαπητοί Συνάδελφοι,Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Νέο Καταστατικό του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ όπως  αυτό αποφασίσθηκε με…
Καταστατικό  Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1.    Το Καταστατικό του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εγκρίθηκε με την υπ…