Κοινωνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΤΟΣ 2009 Α/Α ΤΟΠ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ                                1   ΚΕΡΚΥΡΑΣ      Ενίσχυση λόγω διοργάνωσης Παν.Συν.2008              1000 €…