Προσφορα από τα ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ για τα μέλη της ipa

Οκτ 25, 2016

ΑΘΗΝΑ 14/10/2016

ΠΡΟΣ: «Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Ελληνικό Πειραιώς & Νήσων»


Υπ’ όψιν Προέδρου κ. Κάρκαλη Κυριακού

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,    
θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ λειτουργεί η ειδικότητα
«ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  με συνολική φοίτηση 2 έτη.     
   Το  πλεονέκτημα όπου αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής εκτός της επαγγελματικής του κατάρτισης και σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό τομέα είναι και η μοριοδότηση του, μετά την πιστοποίηση των προσώπων του από την ΕΟΠΠΕΠ  κατά την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς, του ΑΣΕΠ ως ειδικός φρουρός  στην ΕΛ-ΑΣ, στο Λιμενικό Σώμα & στο Σώμα Φύλαξης Κρατουμένων.     
   Το ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ αναγνωρίζοντας την προσφορά της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών παρέχει έκπτωση 50% σε όλα τα μέλη σας πανελλαδικά όχι μόνο στη προαναφερόμενη
ειδικότητα αλλά σε όλες τις ειδικότητες που λειτουργούμε.    

Με τιμή
Ο Υπεύθυνος Τομέα Ασφαλείας
Ευστάθιος  Μαυρατζάς